Minimal-İnvazif Tedaviler

Endovenöz Ablasyon

Minimal İnvazif TedavilerMinimal invaziv tedaviler dokularda en az hasar oluşturularak gerçekleştirilen girişimlerdir. Zamanın çok değerli olduğu günümüzde zaman kaybına tahammülü olmayan, hareketli günümüz insanına en uygun cerrahi yöntemler en az yara ve doku hasarına sebep olan girişimlerdir. Küçük kesi, daha az kanama, daha az hastanede yatış süresi, hızlı rehabilitasyon, daha az ağrı gibi avantajları ile minimal invaziv cerrahi günümüzde modern tıbbın ilerlemesiyle daha sık kullanılmaktadır.

Varis tedavisinde kullanılan minimal invaziv tedavi yöntemleri genel başlık altında endovenöz ablasyon olarak adlandırılır. Endovenöz ablasyon yöntemlerinin içerisinde radyofrekans, laser ve skleroterapi yer alır.

Endovenöz Ablasyon

Günümüzde tüm dünyada en popüler tedavi yöntemi, büyük varisli damarın endovenöz ablasyon yöntemi ile içten kapatılmasıdır. İşlem sırasında öncelikle bir iğne ile hastalıklı damarın içine girilmekte, ardından ultrason denen bir cihaz kılavuzluğunda, damarın içerisine kateter denilen bir medikal malzeme yerleştirilir. Kateterin bağlı olduğu enerji kaynağı çalıştırılarak, kontrollü olarak damarın içten kapanması sağlanmaktadır. Endovenöz ablasyon tedavisi, genel anesteziye gerek olmadan lokal anestezi ile yapılabilmektedir.

Endovenöz Radyofrekans Ablasyon: Bu tedavi yönteminde enerji kaynağı olarak “radyofrekans enerjisi” ve kateter olarak “radyofrekans kateteri” kullanılmaktadır. Radyofrekans enerjisi,damar duvarında bulunan ve kollajen denen yapıyı tahrip ederek, damar duvarının büzülmesine ve damarın kapanmasına yol açar. Klinik uygulamada 1998 yılından beri kullanılmakta olan radyofrekans ablasyon yöntemi, randomize çalışmaların sonuçları ışığında yöntemin güvenirliliğini ve etkinliğini ortaya koyulmuştur. Endovenöz radyofrekans ablasyon tedavisinin hastalar için “üstün yaşam kalitesi” sağladığı, daha az ağrı, daha az çürük, daha az komplikasyon görüldüğü ve ven stripping’e (açık cerrahi) göre normal aktivitelere daha hızlı dönüldüğüklinik çalışmalarda yer almaktadır.

Endovenöz Lazer Ablasyon: Bu tedavi yönteminde enerji kaynağı olarak “lazer enerjisi” ve kateter olarak “lazer kateteri” kullanılmaktadır. Lazer enerjisi, kanın kaynamasına ve koagüle olmasına neden olan buhar kabarcığı oluşturarak hastalıklı damarın kapanmasını sağlar. Lazer ablasyon yöntemi,klinik uygulamada 2001 yılından beri kullanılmaktadır.

 

Skleroterapi

Skleroterapi, varis ve örümcek damarların kapatılmasında kullanılan bir yöntemdir. Damar içerisine enjekte edilen ilaçlı bir solüsyon ile damarın yapıştırarak kapanması ve tekrar kan ile dolmaması sağlanır. Birkaç hafta içinde, hastalıklı damar vücut tarafından emilir ve kan akışı diğer damarlara doğru yeniden yönlendirilir. Hasarlı damarı kapatmak için birden fazla tedavi gerekli olabilir.